Om oss 

VD och seniorkonsult är Mats Olofsson, med en lång bakgrund som Chief Scientist (även benämnd forskningschef) i Försvarsmakten och dessförinnan vid Försvarshögskolan. I botten är Mats naturvetare, närmare bestämt forskarutbildad meteorolog, med över trettio år i olika positioner vid försvarsmyndigheter och därjämte några år i biståndsverksamhet för FN och SIDA. Under många år har Mats också varit engagerad av Vetenskapsrådet för granskning av ansökningar m.m.

Tidigare befattningar har varit som chef för försvarets vädertjänst samt dessförinnan som projektledare inom lednings- och informationssystemutveckling i försvarssektorn. Huvudområden har under många år varit relaterade till systemutveckling och flyg.


Bifirman Anne Olofsson Psykoterapi och Handledning

Anne Olofsson är legitimerad psykoterapeut, fil.mag. och musikterapeut med handledarutbildning. Anne har även mångårig erfarenhet som musikterapeut och psykoterapeut inom psykosocial cancervård och cancerrehabilitering.

Efter många år som ackrediterad vårdgivare inom Region Skåne, med mottagning hos teamet Södra Avenyn i Helsingborg, bedrivs hennes verksamhet fr o m hösten 2022 endast som enstaka samtal efter särskild överenskommelse.