Våra tjänster  

Konsultverksamheten

Vår specialitet är rådgivning, analyser och utredningar inom ett brett fält av planering och styrning av forskning och teknikutveckling och annan innovationsverksamhet. Därtill frågor som rör framtida teknikutveckling (technology foresight).

Såväl intresse som erfarenhet finns särskilt knutet till samverkan mellan universitet och högskolor, myndigheter och industri ‒ även kallat Triple Helix.

Vi har också, grundat på många år som lärare på hel- eller deltid inom det naturvetenskapliga området, möjlighet att medverka i utbildningsaktiviteter knutna till ovanstående huvudområden.

Sedan flera år har Mats uppdrag för Innovair (det strategiska innovationsprogrammet för flyg), främst som koordinator för FoU-samarbetet inom flyg mellan Sverige och Brasilien. Han har också varit engagerad för att skriva en rapport om AI (artificiell intelligens) i framtida flygsystem samt för att göra ett par omvärldsstudier, avseende AI resp. kring det ökande användandet av små satelliter. Därtill har han varit redaktör för en bok om "Det digitaliserade försvaret" samt är f n bitr redaktör för en ny bok "Drönare/UAS -- teknik och förmågor", som ges ut i början av 2023.