Våra tjänster  

Konsultverksamheten

Vår specialitet är rådgivning, analyser och utredningar inom ett brett fält av planering och styrning av forskning och teknikutveckling och annan innovationsverksamhet. Därtill frågor som rör framtida teknikutveckling (technology foresight).

Såväl intresse som erfarenhet finns särskilt knutet till samverkan mellan universitet och högskolor, myndigheter och industri.

Vi har också, grundat på många år som lärare på hel- eller deltid inom det naturvetenskapliga området, möjlighet att medverka i utbildningsaktiviteter knutna till ovanstående huvudområden.

Psykoterapiverksamheten

Se http://www.aopsykoterapi.se