Välkommen till AMOLO Foresight Consulting

AMOLO Foresight Consulting AB grundades 2014, då som ett bolag med två verksamhetsgrenar.

Den idag huvudsakliga delen utgörs av konsultverksamhet inom FoU (forskning och utveckling) och har sin grund i en lång erfarenhet av planering och styrning av forskning, teknikutveckling och innovation samt utbildning inom dessa områden. Utförare är Mats Olofsson, som tillika är VD i AMOLO Foresight Consulting AB.

Den andra delen utgörs av bifirman Anne Olofsson Psykoterapi och Handledning. Anne är legitimerad psykoterapeut. Hennes verksamhet reducerades gradvis under 2022 och bedrivs fortsättningsvis endast efter särskild överenskommelse.